Home

LIDT OM KULTURGRUPPEN:

 

I 1970`erne og 80`erne var der i Karise en kulturel forening, der arrangerede foredragsaftner med varierende emner. Denne "foredragsrække" stoppede dog engang i 80`erne med sine aktiviteter. Nu afdøde Kirsten Skovbæk (folkeskolelærer og formand for menighedsrådet) tog i 1999 initiativ til en kulturbegivenhed om middel-alderen. Det blev en stor succes. 10 år senere forsøgte man- nu under navnet "Kulturdag 2009"-med  endnu et stort arrangement med forskellige kulturtilbud til Karises borgere. I årene herefter har initiativerne budt på bl.a. foredrag og børneopera.

       I 2015 ændredes navnet til "Kulturgruppen Fru Marthe", dels for at skabe større synlighed-dels for at markere en forkærlighed til sagnet om den gode og barmhjertige Frue på Karisegård. 

 

 

OBS!


Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret.

Forslag til at gøre hjemmesiden bedre modtages gerne.

Herunder kan du læse lidt mere om KFM

og om de aktuelle arbejdsgrupper.

    Kulturgruppen Fru Marthe arbejder primært for et bedre kendskab til kulturhistorien i lokalområdet. Vi arbejder gerne sammen med andre foreninger i Karise eller oplandet. Via hjemmesiden her vil vi fortælle om arbejdet i gruppen/foreningen, som vi håber du finder interessant.

PS vi vil gerne have flere med!!

KFMHISTORISKE RUTER


Nogle dedikerede personer arbejder med at formidle sagnet om fru Marthe. Når projektet, som er støttet af FAXE KOMMUNE, ligger klar i sin færdige form vil du kunne anvende smartphone eller tablet som guide på din "historiske rute" gennem Karise.

Lidt om samarbejdet bag fejringen af Dannebrog


På et initiativ i 2017 fra KFM om at forsøge "at lave noget" omkring flagets 800- årsdag i 2019, var der straks opbakning fra 3 andre foreninger: 

- De danske Forsvarsbrødre

-Danmarkssamfundet

- Karise Håndværker- og Borgerforening


Fra disse foreninger dannedes så den arbejdsgruppe, som igennem 2 år arbejdede på det ambitiøse projekt.


Kun gennem et godt og inspirerende samarbejde blev det muligt at få denne middelalder-event gennemført.

TAK TIL JER-Finn, Erik, Preben, Jens og Eli


                              Tanken bag "historiske ruter" er, at man ved at knytte en gå- eller cykletur i det fri sammen med en  kulturel oplevelse, kan få en positiv oplevelse af begge og på en sjov og levende facon,blive klogere på vores spændende, lokale historie. 


Selvom meget af arbejdet, med at få indsamlet stof og gjort det  anvendeligt på de digitale platforme, udføres af frivillige -Jens Larsen, Erik Ahrensberg og især Marianne Holmegaard- kan projektet selvfølgelig ikke gennemføres uden økonomisk støtte. Til vores store glæde har FAXE KOMMUNE  støttet projektet med kr.39000 i 2018 og kr.60000 i 2019. TAK

Vores ambitiøse middelalder-event kunne kun lade sig gennemføre, fordi vi

opnåede en hel fantastisk økonomisk støtte; dels fra vore 2 hovedsponsorer, STEVNS BRAND FOND, der støttede med 67000,-og FAXE KOMMUNE, der donerede 30000,-  men også dele af Karises erhvervsliv bakkede op om eventet. "Ting og blomst" lavede fine blomsterkranse- Karise Bageri forærede lækkert middelalderbrød.

Gericke Foto tog billeder hele dagen til en meget favorabel pris ligesom Karise Textiltryk lavede skiltene mm. med en fin rabat.     TAK.


Du kan hjælpe os....


De initiativer og aktiviteter, som vi brænder for i KFM, kan oftest kun gennemføres, hvis vi har penge at gøre godt med. Derfor er foreningen afhængig af sponsorstøtte og/eller entreindtægter.

Som privatperson kan også DU hjælpe KULTURGRUPPEN FRU MARTHE økonomisk, nemlig ved at overføre et beløb-stort eller lille-til foreningens konto i Nordea.

            

     Reg.nr.2520 kontonr. 6882 517 479


       På forhånd -TAK for din støtte.