Home

LIDT OM KULTURGRUPPEN:

 

I 1970`erne og 80`erne var der i Karise en kulturel forening, der arrangerede foredragsaftner med varierende emner. Denne "foredragsrække" stoppede dog engang i 80`erne med sine aktiviteter. Nu afdøde Kirsten Skovbæk (folkeskolelærer og formand for menighedsrådet) tog i 1999 initiativ til en kulturbegivenhed om middel-alderen. Det blev en stor succes. 10 år senere forsøgte man- nu under navnet "Kulturdag 2009"-med  endnu et stort arrangement med forskellige kulturtilbud til Karises borgere. I årene herefter har initiativerne budt på bl.a. foredrag og børneopera.

       I 2015 ændredes navnet til "Kulturgruppen Fru Marthe", dels for at skabe større synlighed-dels for at markere en forkærlighed til sagnet om den gode og barmhjertige Frue på Karisegård. 

 

 

OBS!


Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret.

Forslag til at gøre hjemmesiden bedre modtages gerne.

Herunder kan du læse lidt mere om KFM

og om de aktuelle arbejdsgrupper.

KFM

    Kulturgruppen Fru Marthe har taget sit navn efter en person, som ifølge sagnet, skal have boet på Karisegård for flere hundrede år siden.HISTORISKE RUTER


Nogle dedikerede personer arbejder med at formidle sagnet om fru Marthe. Når projektet, som er støttet af FAXE KOMMUNE, ligger klar i sin færdige form vil du kunne anvende smartphone eller tablet som guide på din "historiske rute" gennem Karise.

Hvis vi støtter os til fortællingen om "Slaget ved Lyndanisse" i 1219, kan vi 15. juni 2019 fejre 800 år for flaget. 

 

DANNEBROG 800 ÅR

Vores vision bag "historiske ruter" er, at en tur i det fri på en sjov og levende facon kan berige dig med et nærmere kendskab til vores lokale historie. 


Selvom meget af arbejdet, med at få gjort alt foreliggende historiske materiale anvendeligt på de digitale platforme, udføres af frivillige -primært Marianne Holmegaard- har dette "pilotprojekt" selvfølgelig ikke kunnet gøres uden økonomisk støtte. FAXE KOMMUNE har støttet projektet med kr.39000 i 2018.

For at kunne færdiggøre arbejdet med denne første del af "Historiske ruter" er det imidlertid nødvendigt med yderligere økonomisk støtte.

LIDT om ØKONOMI:


De initiativer og aktiviteter, som vi brænder for i KFM, kan oftest kun gennemføres, hvis vi har penge at gøre godt med. Derfor er foreningen afhængig af sponsorstøtte og/eller entreindtægter.

Hvis DU vil støtte KULTURGRUPPEN FRU MARTHE økonomisk, kan du overføre et beløb til foreningens konto i Nordea.

            

     Reg.nr.2520 kontonr. 6882 517 479


       hvorefter vi er dig meget taknemlig.

Lidt om samarbejdet bag fejringen af Dannebrog:


På initiativ fra KFM om at forsøge at lave noget omkring flagets 800- årsdag i 2019, var der straks opbakning fra 3 andre,nemlig

- De danske Forsvarsbrødre

-Danmarkssamfundet

- Karise Håndværker- og Borgerforening


Disse foreninger dannede så en arbejdsgruppe, som i de sidste 2 år har arbejdet på dette ambitiøse projekt.


Kun gennem et godt og inspirerende samarbejde har det været muligt at få et projekt som dette gennemført.

TAK TIL JER-Finn, Erik, Preben, Jens og EliVores ambitiøse middelalder-event kan kun lade sig gennemføre, fordi vi har fået en hel fantastisk økonomisk støtte; dels fra vore 2 hovedsponsorer, STEVNS BRAND FOND og FAXE KOMMUNE- men også fra dele af Karises erhvervsliv.